MINIMATIK F     Objednací číslo: 40507000
 

Vysokotlaká automatická stříkací pistole systému airmix (airless plus) malých rozměrů pro lakovací linky. Na rozdíl od bezvzduchového vysokotlakého stříkání se používá přídavného vzduchu . Tento postup je zejména vhodný pro lakování dílů s četnými profily a prohlubněmi (např. ocelové konstrukce z profilů). Přídavným vzduchem se dosahuje podstatně kvalitnějšího rozprášení barvy a lepší kvality povrchu.
Otvírání stříkací pistole řídícím vzduchem a zavírání tlačnou pružinou. 
Při spouštění pistole proudí vzduch s časovým předstihem před barvou.Při zavírání je tomu opačně, nejprve uzavře jehla přívod barvy a se zpožděním se pak uzavírá i vzduch pro stříkání.
Délka zdvihu jehly je stavitelná pomocí šroubu s aretací a stupnicí (dávkování množství barvy) 
Také množství vzduchu je nastavitelné na stupnici ( plochý a kruhový paprsek barvy). Tak je možné docílit sníženého nastavení výkonu lakování.

Technické údaje:
Váha:             590 g
Materiál:         části vedoucí barvu jsou z nerezové oceli
                  jehla a těsnění pístu vymezují vůli samočinně.
Velikost:         40 x 40 x 134 mm
Tlak barvy:       max.120 bar
Tlak vzduchu:     0 - 6 bar
Ovládací vzduch:  6 bar
Velikost trysek:  používají se trysky airmix (feinsprüh) s průměry vrtání od 0,13 mm do 0,61 nebo vyššími a s úhly

Úhly trysek:     15-95°
 


Výtah  z tisku:

Nový program automatických stříkacích pistolí  DETE
Pro všechny provozovatele automatických lakovacích linek je určena nová řada MINIMATIK

Rozprašování barvy je u všech systémů optimální. Pistole lze sestavovat do bloků, jejich konstrukce je modulární. Díky tomu jsou náklady na údržbu a čištění minimalizovány. Povolením dvou šroubů se sejme celá hlava pistole aniž by bylo nutné ji celou demontovat. Čištění a výměna trysek nebo těsnění se provádí bez nutnosti nového seřízení nastavení stříkacích pistolí. Všechny části pistole vedoucí barvu jsou přirozeně z ušlechtilé oceli. Nastavení samotné pistole je usnadněno tím, že každá poloha jednotlivých seřizovacích šroubů je přesně daná stupnicí s aretací. Tyto MINI pistole mají přesné automatické vymezování těsnění, čímž je dosaženo snížení prostojů při opravách.   

Nová řada  MINIMATIK zahrnuje následující produkty:
MINIMATIK 1 a MINIMATIK HVND pro konventční nízkotlaké vzduchové stříkání.
MINIMATIK F pro středotlaké stříkání s podporou vzduchem (Feinsprüh, Airless plus, Airmix)
MINIMATIK 1PR pro konvenční vzduchové stříkání systémem HVLP, pro robotizovaný provoz s vnějším seřizováním tlaku vzduchu pro šířku paprsku a regulací rozprášení barvy přes dávkovací ventil
MINIMATIK F PR pro středotlaké stříkání s podporou vzduchem (Feinsprüh, Airless plus, Airmix)  pro robotizovaný provoz s vnějším seřizováním tlaku vzduchu pro šířku paprsku a regulací rozprášení barvy přes dávkovací ventil
MINIMATIK AIRLESS pro vysokotlaké stříkání bezvzduchové (Airless)

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ   ZPĚT