MINIMATIK 1 PR  Objednací číslo: 40417000

Klasická vzduchová automatická pistole.

K použití na robotizovaných pracovištích u linek s více osami pro nanášení.
Zejména vhodná u dílů s rozmanitou prostorovou geometrií, kde je nutno pracovat s rozdílným tvarem paprsku barvy. Vstupy vzduchů pro stříkání a tvarování formy paprsku jsou oddělené.

Před vstupem barvy do pistole je montován pneumatický řízený regulátor tlaku.

Během lakování  lze změnami tlaku barvy, stříkacího vzduchu a vnějšího vzduchu plynule optimalizovat paprsek nanášené barvy.

Technické údaje:
Váha:             590 g
Materiál:         části vedoucí barvu jsou z nerezové oceli
                  jehla a těsnění pístu vymezují vůli samočinně.
Velikost:         40 x 40 x 140 mm
Tlak barvy:       0 - 6 bar
Tlak vzduchu:     0 - 6 bar
Ovládací vzduch:  6 bar
Velikost trysek:  0,5 / 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,5 / 1,8 / 2,1 / 2,7 mm
Vzduch. čepičky:  A / B / D / HVND
                  A=velmi jemné B=jemné D=normální rozprášení
                  S=pro sací nádobku HVND=s omezením tvorby mlhy
Jehla barvy:      pro velikost trysek 0,5 - 1,1 mm a 1,3 - 2,7 mm


Výtah  z tisku:

Nový program automatických stříkacích pistolí  DETE
Pro všechny provozovatele automatických lakovacích linek je určena nová řada MINIMATIK

Rozprašování barvy je u všech systémů optimální. Pistole lze sestavovat do bloků, jejich konstrukce je modulární. Díky tomu jsou náklady na údržbu a čištění minimalizovány. Povolením dvou šroubů se sejme celá hlava pistole aniž by bylo nutné ji celou demontovat. Čištění a výměna trysek nebo těsnění se provádí bez nutnosti nového seřízení nastavení stříkacích pistolí. Všechny části pistole vedoucí barvu jsou přirozeně z ušlechtilé oceli. Nastavení samotné pistole je usnadněno tím, že každá poloha jednotlivých seřizovacích šroubů je přesně daná stupnicí s aretací. Tyto MINI pistole mají přesné automatické vymezování těsnění, čímž je dosaženo snížení prostojů při opravách.   

Nová řada  MINIMATIK zahrnuje následující produkty:
MINIMATIK 1 a MINIMATIK HVND pro konvenční nízkotlaké vzduchové stříkání.
MINIMATIK F pro středotlaké stříkání s podporou vzduchem (Feinsprüh, Airless plus, Airmix)
MINIMATIK 1PR pro konvenční vzduchové stříkání systémem HVLP, pro robotizovaný provoz s vnějším seřizováním tlaku vzduchu pro šířku paprsku a regulací rozprášení barvy přes dávkovací ventil
MINIMATIK F PR pro středotlaké stříkání s podporou vzduchem (Feinsprüh, Airless plus, Airmix)  pro robotizovaný provoz s vnějším seřizováním tlaku vzduchu pro šířku paprsku a regulací rozprášení barvy přes dávkovací ventil
MINIMATIK AIRLESS pro vysokotlaké stříkání bezvzduchové (Airless)

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ   ZPĚT