Automatická stříkací pistole MIKRO 2
Plochý/kruhový paprsek s horním připojením barvy                   obj. č.: 82836000 
Plochý/kruhový paprsek s cirkulačním připojením barvy           obj. č.: 82838000
Kruhový paprsek s horním připojením barvy                               obj. č.: 82820000
Kruhový paprsek s cirkulačním připojením barvy                       obj. č.: 82828000
 

Konvenční vzduchová automatická stříkací pistole. 
Tento typ se používá pro nástřik malých ploch a souvislých pásů. 
Příklady použití: značení dílců, cílený nástřik malých částí  nebo ploch; sestava více pistolí na malé ploše je možná.

Technické údaje:
Váha:            320 g
Velikost:        Plochý/kruhový paprsek 22x30x125 mm
                          Kruhový paprsek        21x30x115 mm
Tlak materiálu:  do 6 bar
Ovládací vzduch: 6 bar
Stříkací vzduch: max. 12 bar
Velikost trysek:     0,3 / 0,5 / 0,65 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 
                 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,5 mm
                 ( jiné velikosti dle poptávky )


Výtah  z tisku:

Nový program automatických stříkacích pistolí  DETE
Pro všechny provozovatele automatických lakovacích linek je určena nová řada MINIMATIK

Rozprašování barvy je u všech systému optimální. Pistole lze sestavovat do bloků, jejich konstrukce je modulární. Díky tomu jsou náklady na údržbu a čištění minimalizovány. Povolením dvou šroubů se sejme celá hlava pistole aniž by bylo nutné ji celou demontovat. Čištění a výměna trysek nebo těsnění se provádí bez nutnosti nového seřízení nastavení stříkacích pistolí. Všechny části pistole vedoucí barvu jsou přirozeně z ušlechtilé oceli. Nastavení samotné pistole je usnadněno tím, že každá poloha jednotlivých seřizovacích šroubů je přesně daná stupnicí s aretací. Tyto MINI pistole mají přesné automatické vymezování těsnění, čímž je dosaženo snížení prostojů při opravách.    

Nová řada  MINIMATIK zahrnuje následující produkty:
MINIMATIK 1 a MINIMATIK HVND pro konventční nízkotlaké vzduchové stříkání.
MINIMATIK F pro středotlaké stříkání s podporou vzduchem (Feinsprüh, Airless plus, Airmix)
MINIMATIK 1PR pro konvenční vzduchové stříkání systémem HVLP, pro robotizovaný provoz s vnějším seřizováním tlaku vzduchu pro šířku paprsku a regulací rozprášení barvy přes dávkovací ventil
MINIMATIK F PR pro středotlaké stříkání s podporou vzduchem (Feinsprüh, Airless plus, Airmix)  pro robotizovaný provoz s vnějším seřizováním tlaku vzduchu pro šířku paprsku a regulací rozprášení barvy přes dávkovací ventil
MINIMATIK AIRLESS pro vysokotlaké stříkání bezvzduchové (Airless)

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ   ZPĚT