Historie firmy

 

 

Firma DETE Dr.Tettenborn je průkopníkem v ekologických systémech lakování.

 

Již v roce 1954 zavedla v  Bavorsku společně s firmou Lurgi technologii elektrostatického nanášení .

V letech 1956-1960 se ve spolupráci s ostatními výrobci cechu železa a oceli se účastní na zavádění v té době revolučního systému bezvzduchového vysokotlakého stříkání – AIRLESS. Tuto metodu uvádí firma do života ve strojírenství i jiných odvětvích povrchových úprav

Firma DETE Dr.Tettenborn = moderní stříkací a lakovací systémy

1976: Vývoj s následným patentováním nového zařízení pro míchání 2 složkových laků,  které je  dodnes v mnoha průmyslových oborech využíváno

 

1977: Společně s francouzskou firmou Kremlin zavádění nového způsobu stříkání barev s podporou vzduchem – „AIRMIX“ které se vyznačuje nízkou tvorbou mlhy.

 

1978: Počátek vývoje a výroba přístrojů pro nástřik vodouředitelných nátěrových hmot.

 

1979: Vývoj a stavba průtokových ohřívačů barvy v provedení z nerezové oceli.

 

1982-1985: Zavedení prvních elektricky poháněných lakovacích robotů  v Německu

 

1986-1997: Vývoj modulové řady stříkacích pistolí,  systému pro výměnu barev a automatické kontroly průtoku barvy.

 

1998-2000 Vývoj nových lakovacích přístrojů řady  DX a EASY MIX, automatické stříkací pistole MNIMATIK,  Zastoupení DETE v Indii

Firma DETE Dr.Tettenborn = DETE v mezinárodním měřítku

 

1987:  Založení prvního podniku Joint-Venture ve východní Evropě pro výrobu lakovacích přístrojů.

 

1988-1997: Založení dceřiných společností a zastoupení v Evropě i zámoří –

Anglie, Austrálie, Bulharsko, Česká republika, Nizozemí, Jihoafrická republika Maďarsko,  Polsko, Rakousko

 

Firma DETE Dr.Tettenborn = partner pro průmysl i řemeslníky

 

DETE  má k dispozici širokou paletu možností pro technologii povrchových úprav-

·        Konvenční vzduchové stříkání

·        Airmix – vysokotlaké stříkání s podporou vzduchem

·        Airless – vysokotlaké stříkání bezvzduchové

·        Stříkání v elektrostatickém poli

·        Povrchová úprava dvousložkovými laky (2K laky)