FAQ

(Frequently Asked Questions)

 

 

PORUCHA

PŘÍČINA

POMOC

Zařízení pracuje při uzavřené stříkací pistoli

Ucpávky,ventily nebo píst jsou opotřebeny

Vyměnit opotřebené díly odborným servisním technikem

 

Netěsné sedlo ventilu na jehle stříkací pistole 

Vyčistit případně vyměnit jehlu a sedlo

 

Netěsná šroubení hadic

Dotáhnout případně vyměnit

Pokles tlaku při stříkání

Netěsné ucpávky

Vyměnit

 

Sací/výtlačné sedlo netěsní 

Vyčistit případně vyměnit kuličku nebo sedlo

 

Příliš velká tryska 

Vyměnit trysku za menší

 

Nízký pracovní tlak 

Zvýšit tlak

 

Příliš hustá barva

Barvu zředit

Oplachová kapalina nebo barva vytéká z olejoznaku

Horní sada těsnění je opotřebena 

Vyměnit opotřebené horní ucpávky

Pneumatický pohon zamrzá na řídícím ventilu

Vysoká frekvence zdvihů čerpadla dochází k zamrzání vody ve vzduchu 

Menší tryska, snížit tlak vzduchu

 

Mokrý vzduch

Doplnit zařízení odkalovačem a přimazávačem vzduchu 

 

Nevhodné pracovní podmínky- vysoká vlhkost vzduchu a nízká  teplota

Optimalizovat místní podmínky – zvýšit teplotu a použít upravený vzduch

Čerpadlo se nerozběhne nebo se zastavuje

Nedostatek vzduchu

Opravit přívod vzduchu

 

Regulátor tlaku vzduchu je vadný

Opravit nebo vyměnit za nový regulátor tlaku

 

Sítko filtru je ucpáno

Vyčistit ( viz návod)

 

Tryska je ucpána

Vyčistit ( viz návod)

Čerpadlo nesaje barvu nebo jen nedostatečně

Sací koš je ucpán

Sací koš vyčistit

 

Sací trubka /hadice ucpána

Vyčistit přívod barvy do čerpadla.

 

Hrubé nečistoty v barvě 

Propláchnout zařízení vhodným ředidlem

 

Sací/výtlačné sedlo znečištěno

Pokud propláchnutí není dostačující, nutno demontovat oba ventily a kuličky a vyčistit je ručně. Přezkoušet nejsou-li díly opotřebeny, případně vyměnit

 

Příliš hustá barva

Pokud možno, naředit barvu případně požadovat od výrobce barvu s nižší viskozitou 

Čerpadlo pracuje nepravidelně, stříkací paprsek barvy padá)

Hrubé nečistoty ve stříkaném materiálu, zalepené ventily 

Propláchnout zařízení vhodným ředidlem, případně ponechat nějakou dobu pod ředidlem

 

Opotřebené ventily, ucpávky a píst

Vyměnit opotřebené díly odborným servisním technikem

 

Nízký pracovní tlak 

Zvýšit tlak vzduchu (použít menší trysku)

 

Příliš hustá barva

Naředit barvu

 

Překlápěcí ventil je vadný

Opotřebené díly zkontrolovat a vyměnit

 

Sítko filtru je ucpáno

Reinigen, ggf. erneuern

Tryska v pistoli se ucpává častěji

Sítko filtru je poškozeno

Vyměnit sítko

 

Sítko a tryska nejsou v souladu

Zkontrolovat dle tabulky trysek a použít odpovídající sítko ke trysce

 

Nečistoty ve vysokotlaké hadici nebo pistoli

Vypláchnout/vyčistit vhodným ředidlem hadice a pistoli.

 

Tryska je ucpána

Trysku vyjmout,vyčisti vyfoukat vzduchem, případné hrubé nečistoty odstranit čistícími jehlami obj. č. 94010000

 

Nevhodná barva 

Extra filtrovat nebo konzultovat problém s výrobcem barvy